وام مسکن 200 میلیونی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
وام مسکن

وام مسکن 200 میلیونی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد از رایزنی با برخی بانک ها برای پرداخت وام 200 میلیونی مسکن

و یک وام ضروری 70 میلیون تومانی در قالب مرابحه به کارکنان و هیات علمی دانشگاه خبر داد.

مجید مشکینی با اشاره به مصوبات جلسه هیات رئیسه دانشگاه ، گفت : با توجه به تاکید اعضای هیات امنا

و هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ، موضوع حذف سود وام های خارج از عقود اسلامی کارکنان

و اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان یکی از اولویت های این معاونت در دستور کار قرار گرفت

و ضمن بررسی موضوع ، قوانین و مقررات لازم برای حذف این سودها تهیه و تدوین شد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن