وثیقه پنیری جای وثیقه ملکی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
وثیقه پنیری جای وثیقه ملکی

وثیقه پنیری جای وثیقه ملکی

وثیقه پنیری جای وثیقه ملکی

وثیقه پنیری جای وثیقه ملکی : بانکی در ایتالیا وجود دارد که در ازای پرداخت وام از مشتریانش به جای دریافت سند، پنیر دریافت می‌کند! ارزش پنیر‌های ذخیره شده در این بانک به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

در ایتالیا که در تولید پنیرهای گران قیمت و خاص شهرت دارد، برخی بانکهای کارگشایی وجود دارندکه برای دادن وام و اعتبارات به دامداران، بجای گرفتن وثیقه ملکی، پنیر آنها را وثیقه می گیرید.
ماندگاری این پنیر ها ، بعضا برای بعمل آمدن تا 5 ماه و برای مصرف تا یکسال مهلت دارد.
خزانه این بانکها اکنون معادل 200 میلیون دلار

پنیر مرهونه را بعنوان وثیقه اعطای تسهیلات نگهداری می کند.

 

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن