سامانه تخصصی املاک شمال کشور

وصول نشدن چک ثمن معامله

  • توسط ملک مانا
  • 1
وصول نشدن چک ثمن معامله

وصول نشدن چک ثمن معامله

وصول نشدن چک ثمن معامله

اگر چک ثمن معامله به هر دلیلی وصول نشود؟!!
در صورتی که در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل‌ وصول اعلام گردد»، مبایعه‌نامه باطل و بی‌اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه‌نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/31
🔹شماره رای نهایی: 9209970269500793
مراجع صادر کننده : شعبه 128 بدوی و 52 تجدید نظر تهران

باعنایت به رویه قضائی بالا، اگر خریدار بخواهد ملکی را بخرد، بهتر است مبایعه نامه فروشنده با مالک قبلی را روئیت نموده و چنانچه چنین شرطی در بین آنها بوده است،

حتما گواهی پاس شده چکها را اخذ نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن
شروع گفتگو
به مشاوره نیاز دارید؟