کارشناسان در ارزیابی املاک

  • ملک مانا توسط ملک مانا
Untitled-1

کارشناسان در ارزیابی املاک

آیا کارشناسان در ارزیابی املاک و دیگر کارشناسی های ملکی باید خدمات معاضدتی ارائه کنند یا خیر؟

در خبرها آمده بود که مسئولان محترم قوه قضائیه بر ضرورت توسعه کارشناسی های معاضدتی (رایگان) برای

اشخاصی که توان مالی ندارند، تاکید ورزیده اند و از طرف دیگر کارشناسان هم بعضا گله مند هستند که در موقع

انجام کارشناسی های معاضدتی مشاهده میکنند برخی اشخاص متقاضی معاضدت، از تمکن خوبی برخوردارند.

مثلا با ماشین چند صد میلیونی به دنبال کارشناس می آیند و یا ملک مورد کارشناسی با ارزش چند میلیارد تومان در مالکیت آنها بوده است.

قطعا مقام قضائی ارجاع دهنده کار برای صدور دستور کارشناسی معاضدتی ملاحظاتی را مشاهده کرده است و

حتی اگر استثنائاتی راجع به استحقاق متقاضیان کارشناسی های معاضدتی وجود داشته باشد، بازهم نباید قاطبه

متقاضیان معاضدت را از خدمات معاضدتی محروم کرد.

اما آنچه اهمیت دارد این است که اولا این ظرفیت قانونی تبدیل به مجرایی برای سوء استفاده اشخاصی که بعضا

خواهان حرفه ای در دعاوی هستند، نشود و ثانیا استیفای ناروا از خدمات کارشناسان هم صورت نگیرد.

برهمین مبنا جمع بین دو موضوع (ضرورت انجام معاضدت و جلوگیری از سوء استفاده) راهکاری مشابه تدبیر

متخذه در ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی را می طلبد که مقرر داشته است در صورت برنده شدن

معسر(شخصی که برای طرح دعوی از طریق بخشش هزینه دادرسی مورد معاضدت قرار گرفته است) او مکلف

است هزینه های دادرسی را بپردازد.

با وحدت ملاک فوق میتوان ترتیباتی را مقرر کرد که هرگاه متقاضی امر کارشناسی، برنده دعوای مورد

کارشناسی شد و از محل اجرای حکم اموالی را بدست آورد، اقدام به پرداخت دستمزد کارشناس از همان محل

بنماید تا هم استیفای ناروا از خدمات کاشناس صورت نگرفته باشد و هم متقاضی بداند که نهایتا  بصورت ناعادلانه دارا نخواهد شد.

(وکیلی- کارشناس رسمی)

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن