خرید خانه در ترکیه

  • توسط ملک مانا
  • 0
04

خرید خانه در ترکیه

ایرانیان برای خرید خانه در ترکیه باید از وزارت کشور ترکیه مجوز بگیرند

🔹 ایرانیان می‌توانند در ترکیه املاک غیرمنقول بخرند،

اما دریافت اجازه از وزارت کشور ترکیه جزو شروط لازم است.

🔹 بر اساس قانون تقابل ترکیه برخی کشورها از دریافت این اجازه معافند

اما نام ایران در این فهرست دیده نمی‌شود.

🔹 ایرانیان با دریافت اجازه از وزارت کشور ترکیه می‌توانند در این کشور خانه بخرند که این فرایند در مراکز ثبت سند انجام می‌شود.

🔹 برای دریافت اجازه خرید خانه، قبل از ثبت سند ایرانیان باید تفاهم‌نامه‌ای با عنوان

قول فروش خانه در دفترهای ثبت اسناد رسمی ترکیه امضا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن